X Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

30.09-01.10.2022, Łódź

Piątek, 30.09.2022

Sala 1

09:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 12:00

CEREMONIA OTWARCIA KONGRESU

10:00 – 10.15

Ceremonia otwarcia Kongresu – wystąpienia zaproszonych gości

10:15 – 10:35

The future of radiotherapy

– prof. Barbara Jereczek-Fossa, MD PhD, University of Milan, Milan, Italy, IEO European Institute of Oncology, IRCCS, Milan, Italy 

10:35 – 10:55

Perspektywy rozwoju polskiej radioterapii

– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

10:55 – 11:30

„Are the TRIALS, TNM and DOSE the PARAMOUNT for “EVIDENCE BASED” RADIOTHERAPY – DOGMAS or rather BELIEF only?”

– prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

11:30 – 11:45

Mierniki jakości w radioterapii

– dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM

11:45 – 12:00

Dyskusja

12:00 – 13:00

Lunch

Sala 1

13:00 – 14:15 RAK PIERSI 

Prowadzenie sesji: prof. Anna Niwińska

13:00 – 13:12 Tygodniowe hypofrakcjonowanie w raku piersi – im mniej tym lepiej…

– dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, prof. GUMed

13:12 – 13:24 DCIS – długa lista nierozwiązanych problemów

– dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO 

13:24 – 13:36 Przedoperacyjna radioterapia raka piersi w połączeniu z leczeniem systemowym – czy można uzyskać jeszcze lepsze efekty?

– dr hab. n. med. Dorota Gabryś, prof. NIO

13:36 – 13:48 Intensyfikacja czy ograniczenie pooperacyjnej radioterapii u pacjentek z rakiem piersi po uzyskaniu pCR?

– dr hab. n. med. Michał Jarząb

13:48 – 14:00 Radioterapia u chorych z ekspanderem/implantem

– dr n. med. Róża Poźniak-Balicka 

14:00 – 14:15 Dyskusja

14:15 – 15:00 UROONKOLOGIA 

Prowadzenie sesji: prof. Jacek Fijuth, prof. Piotr Milecki

14:15 – 14:27 Radioterapia ratunkowa po radykalnej prostatektomii – wyzwanie dla onkologa radioterapeuty

– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

14:27 – 14:39 5 czy 35 frakcji w leczeniu raka stercza?

– prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

14:39 – 14:51 Reiradiacja wznów miejscowych po radioterapii

– dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO

14:51 – 15:00 Dyskusja

15:00 – 16:00 RAK PŁUCA 

Prowadzenie sesji: prof. Lucyna Kępka, prof. Rafał Dziadziuszko

15:00 – 15:12 Aktualny standard leczenia raka płuca. Czy wszyscy chorzy kwalifikują się do jednoczasowej radiochemioterapii?

– prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka

15:12 – 15:24 Radioterapia hipofrakcjonowana i stereotaktyczna. Czy wynikami leczenia jesteśmy w stanie zbliżyć się do leczenia chirurgicznego

– prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

15:24 – 15:36 Odstąpienie od PCI  w LD SCLC na rzecz uważnej obserwacji (MR) i SRT – prospektywne badanie kliniczne / wyniki wstępne

– prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

15:36 – 15:51 Immunoterapia konsolidująca po jednoczasowej RCHT w NDRP w IIICS – patronat AstraZeneca

 – dr n. med. Łukasz Kuncman

15:51 – 16:00 Dyskusja

16:00 – 16:30 Przerwa

16:30 – 17:30 SESJA SATELITARNA

16.30 – 17:00  Ethos™ – system terapeutyczny Varian Medical Systems do realizacji radioterapii adaptacyjnej Adaptive Intelligence™ (Wykład Sponsorowany Varian)

– dr n. med. Marcin Litoborski

17:00 – 17:15 Emerging role of hyperthermia  in cancer treatment (Wykład Sponsorowany HT Systems)

– prof. Zeljko Vujaskovic

17:15 – 17.30 Leczenie chorych na raka stercza CRPC w ramach programu B-56: wyzwania dla radioterapeuty-onkologa (Wykład Sponsorowany Janssen)

– dr hab. n. med. Wojciech Majewski

17:30 – 18:30 NOWOTWORY REGIONU GŁOWY I SZYI 

Prowadzenie sesji: prof. Krzysztof Składowski

17:30 – 17:42 Ocena skuteczności przyspieszonej radioterapii chorych na raka gardła i krtani w kontrolowanym badaniu klinicznym HN08

– lek. Dorota Księżniak-Baran

17:42 – 17:54 Chirurgia z rekonstrukcją i pooperacyjna radioterapią u 532 chorych na raka języka i dna jamy ustnej leczonych w latach 2002-2018

– lek. Natalia Amrogowicz

17:54 – 18:06 Hipofrakcjonowana, stereotaktyczna radioterapia w ponownym napromienianiu (re-radiacji) chorych na nawrotowego lub drugiego pierwotnego raka głowy i szyi

– lek. Marek Kentnowski

18:06 – 18:20 Dyskusja tematów

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

18:20 – 19:00 SEKCJA MŁODYCH PTRO – DONIESIENIA USTNE

– dr Aleksandra Napieralska, dr Mateusz Spałek

18:20 – 18:30 Leczenie zachowawcze u chorych na raka odbytnicy: analiza przejściowa prospektywnego badania obserwacyjnego

– lek. Konrad Zasadziński

18:30 – 18:40 Ocena skuteczności radioterapii stereotaktycznej w leczeniu przerzutów do kręgosłupa

– lek. Anna Misiorowska

18:40 – 18:50 Wstępna ocena skuteczności i toksyczności radiochirurgii CyberKnife w leczeniu drżenia w chorobie Parkinsona

– lek. Bartłomiej Goc

18:50 – 19:00 Ocena wyników leczenia oligometastatycznego niedrobnokomórkowego raka płuca – jednoośrodkowe badanie retrospektywne

– lek. Artur Bandura

19:00 – 20:00 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ

Sala2

13:00 – 14:45 BRACHYTERAPIA 

Prowadzenie sesji: dr  Anna Kulik, dr  Marcin Hetnał, dr  Wojciech Burchardt

13:00 – 13:12 Powtórne leczenie oszczędzające raka piersi z zastosowaniem częściowej, przyspieszonej brachyterapii

– dr n. med. Anna Kulik 

13:12 – 13:24 Zastosowanie druku 3D w brachyterapii

– mgr Grzegorz Bielęda

13:24 – 13:36 Zmiany dermatoskopowe w trakcie brachyterapii raka skóry  

– lek. Tomasz Krzysztofiak

13:36 – 13:48 Metodologia i zastosowania implantów objętościowych (spacer) w radioterapii raka stercza

– dr n. med. Mateusz Dąbkowski

13:48 – 14:00 Zastosowanie jednoczasowej brachyterapii dojamowej i śródtkankowej u chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy, wyniki własne

– dr n. med. Żaneta Wareńczak-Florczak

14:00 – 14:12 Wyniki leczenia raka stercza po zastosowaniu  schematu: brachyterapia boost 10 Gy z jednoczasowym wprowadzeniem znaczników i następową teleradioterapią

dr n. med. Marcin Hetnał

14:12 – 14:24 Biologiczne skutki brachyterapii

– dr n. med. Agnieszka Żyromska

14:24 – 14:45 Dyskusja

14:45 – 15:15 PROTONOTERAPIA 

Prowadzenie sesji: dr fiz. Kamil Kisielewicz, dr med. Tomasz Skóra 

14:45 – 14:57 Wykorzystanie wiązki protonowej w praktyce klinicznej – spojrzenie okiem fizyka medycznego

– dr n. fiz. Kamil Kisielewicz

14:57 – 15:09 Wykorzystanie wiązki protonowej w praktyce klinicznej – spojrzenie okiem onkologa radioterapeuty

dr n. med. Tomasz Skóra 

15:09 – 15:15 Dyskusja

15:15 – 16:00 OUN 

Prowadzenie sesji: prof. Renata Zaucha, prof. Maciej Harat

15:15 – 15:27 Wpływ profilowania molekularnego na taktykę leczenia w glejakach mózgu

– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

15:27 – 15:39 Przerzuty do mózgu – optymalna strategia postępowania

– dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. UMK

15:39 – 15:51 Pierwotne chłoniaki mózgu aktualny standard postępowania

prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha

15:51 – 16:00 Dyskusja

16:00 – 16:30 Przerwa

16:30 – 17:30 VARIA 

Prowadzenie sesji: dr Justyna Chałubińska-Fendler

16:30 – 16:42 „Flash radiotherapy„- aktualny stan wiedzy

– dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler

16:42 – 17:06 Przyszłość radioterapii leży między jedną a pięcioma frakcjami. Debata

– dr n. med. Mateusz Spałek, dr n. med. Joanna Kaźmierska, dr n. med. Marta Olszyna-Serementa, dr n. med. Katarzyna Komosińska

17:06 – 17:18 Radioterapia i radiochirurgia schorzeń nienowotworowych (ze szczególnym uwzględnieniem radiochirurgii tachykardii komorowych i trigeminalgii)

– dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. NIO, dr n. med. Tomasz Latusek

17:18 – 17:30 Dyskusja

17:30 – 18:00 SESJA SATELITARNA

17:30 – 17:45 – Surface Guided Radiation Therapy w praktyce klinicznej (Wykład Sponsorowany Vision RT)

– Karol Szymerkowski – VISION RT

17:45 – 18:00 – Rak stercza po leczeniu radykalnym. Optymalny czas i sposób leczenia hormonalnego w stadium M0 CRPC (wykład sponsorowany Bayer)

– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

18:00 – 18:50 RADIOIMMUNOTERAPIA 

Prowadzenie sesji: prof. Andrzej Badzio, prof. Marcin Skrzypski

18:00 – 18:12 Możliwe mechanizmy interakcji w jednoczasowej i sekwencyjnej radioimmunoterapii, podstawy teoretyczne

– dr hab. n. med. Andrzej Badzio

18:12 – 18:24 Kierunki rozwoju i badania aktualnie w trakcie realizacji

– dr n. med. Krzysztof Konopa

18:24 – 18:36 Obecne miejsce skojarzonego leczenia radioimmunoterapii, ukończone badania

– dr hab. n. med. Marcin Skrzypski

18:36 – 18:50 Dyskusja

Sobota, 01.10.2022

Sala 1

09:00 – 10:45 POWIKŁANIA PO RADIOTERAPII 

Prowadzenie sesji: prof. Ewa Sierko, dr med. Dorota Kiprian

09:00 – 09:12 Powikłania w jamie ustnej po leczeniu onkologicznym

dr n. med. Dorota Kiprian

09:12 – 09:24 Powikłania w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego po napromienianiu

prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko

09:24 – 09:36 Powikłania ze strony układu naczyniowo-sercowego po napromienianiu

– dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO

09:3609:48 Powikłania skórne po leczeniu onkologicznym

– dr n. med. Dorota Kiprian

09:48 – 10:00 Rola żywienia w leczeniu onkologicznym

– dr n. med. Agnieszka Surwiłło-Snarska

10:00 – 10:12 Nowotwory indukowane radioterapią

– dr n. med. Aleksandra Napieralska

10:12 – 10:24 Powikłania po radioterapii  u dzieci i młodzieży

dr n. med. Joanna Topczewska

10:24 – 10:45 Dyskusja

10:45 – 11:00 WYSTĄPIENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

10:45 – 11:00 Współpraca chirurga i onkologa radioterapeuty podstawą sukcesu nowoczesnej onkologii

– prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

11:00 – 11:30 TECHNIKI OBRAZOWE  W RADIOTERAPII 

Prowadzenie sesji: prof. Ewa Sierko

11:00 – 11:20 Wykorzystanie metabolicznych badań obrazowych w ustaleniu stadium zaawansowania nowotworów i planowaniu radioterapii

prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko

11:20 – 11:30 Dyskusja

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:00 SESJA SATELITARNA

12:00 – 12.20 Rola radioterapii w terapii raka piersi z przerzutami odległymi (wykład Sponsorowany Novartis)

prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

12:20 – 12:40 Rola regeneracji urotelium u pacjentów z popromiennym zapaleniem pęcherza moczowego (wykład Sponsorowany IBSA)

dr hab. n. med. Sławomir Poletajew, prof. CMKP

12:40 – 13:00 Optymalny sposób prowadzenia hormonoterapii u pacjentów z rakiem stercza – skuteczność terapii i preferencje pacjentów (wykład Sponsorowany Recordati)

dr n. med. Łukasz Kuncman

13:00 – 14:00 PRZEWÓD POKARMOWY 

Prowadzenie sesji: prof. Krzysztof Bujko, prof. Jerzy Wydmański

13:00 – 13:12 Czy następuje zmierzch radioterapii w raku odbytnicy?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

13:12 – 13:24 Jaki wybrać schemat leczenia dla chorych na operacyjnego raka żołądka: okołooperacyjną chemioterapię czy przedoperacyjną radiochemioterapię?

– prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański

13:24 – 13:36 Radioablacja splotu trzewnego – nadzieja na poprawę jakości życia u chorych na zaawansowanego raka trzustki

– dr n. med. Marcin Miszczyk

13:36 – 13:48 Miejsce radioterapii stereotaktycznej w leczeniu skojarzonym chorych na raka trzustki

– dr n. med. Agnieszka Namysł-Kaletka

13:48 – 14:00 Dyskusja

14:00 – 15:00 NOWOCZESNE OBRAZOWANIE W RADIOTERAPII RAKA STERCZA 

Prowadzenie sesji: prof. Witold Cholewiński, prof. Piotr Milecki

14:00 – 14:12 Badanie Rezonansu Magnetycznego

– dr n. med. Anna Szymańska-Dubowik

14:12 – 14:24 Badanie PET/TK

dr hab. n. med. Witold Cholewiński

14:24 – 14:36 Praktyczne wykorzystanie badań obrazowych w planowaniu uzupełniającej/ratującej radioterapii po radykalnej prostatektomii

– prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

14:36 – 14:48 Praktyczne wykorzystanie badań obrazowych w planowaniu radioterapii u chorych z chorobą oligometastatyczną

– dr n. med. Łukasz Kuncman

14:48 – 15:00 Dyskusja

15:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

Sala2

09:00 – 10:00 FIZYKA 

Prowadzenie sesji: dr med. Marzena Janiszewska, prof. Paweł Kukołowicz

09:00 – 09:12 Co lekarz radioterapeuta powinien wiedzieć o fizyce?

– prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

09:12 – 09:24 Optymalizacja organizacji ZFM przez wdrożenie nowoczesnej technologii uwspólnionego planowania automatycznego, sieciowej koncepcji QA, zarządzania Insagitive, na przykładzie filii DCO

dr n. med. Marzena Janiszewska

09:24 – 09:36 Planowanie automatyczne dla pacjentów leczonych w obszarze głowy szyi w oparciu o uwspólniony model Rapid Plan, jako metoda jednorodnej koncepcji i najwyższej  jakości planowania rozkładu dawki

– mgr Tomasz Siudziński

09:3609:48 Technika hybrydowa w raku piersi

– lek. Aleksandra Sztuder

09:48 – 10:00 Dyskusja

10:00 – 10:45 ASPEKTY FIZYCZNE PLANOWANIA LECZENIA 

dr med. Magdalena Peszyńska-Piorun, prof. Paweł Kukołowicz

10:00 – 10:12 Paszporty dawek dla radioterapii stereotaktycznej

– dr n. med. Marzena Janiszewska

10:12 – 10:24 Optyczna metoda kontroli izocentrum przyspieszaczy

– prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

10:24 – 10:36 LATTICE- powrót do przeszłości czy skok w przyszłość

dr n. med. Magdalena Peszyńska-Piorun

10:36 – 10:45 Dyskusja

10:45 – 11:30 IMMUNOTERAPIA W LECZENIU RADYKALNYM CHORYCH NA WYBRANE NOWOTWORY  

Prowadzenie sesji: prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Andrzej Kawecki

10:45 – 10:57 Niedrobnokomórkowy rak płuca

– prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

10:57 – 11:09 Nowotwory głowy i szyi

– prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

11:09 – 11:21 Rak piersi

– dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

11:21 – 11:30 Dyskusja

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 14:00 GINEKOLOGIA 

Prowadzenie sesji: prof. Małgorzata Klimek, prof. Leszek Gottwald

12:00 – 12:12 Zastosowanie PET/TK w leczeniu raka szyjki macicy, doniesienia własne

– dr n. med. Ewa Burchardt

12:12 – 12:24 Ewolucja zmian w diagnostyce i leczeniu zaawansowanego raka szyjki macicy – obserwacja 20-letnia, wyniki własne

– dr n. med. Żaneta Wareńczak-Florczak

12:24 – 12:36 Wpływ kinetyki PSA na przeżycie wolne od przerzutów u chorych na raka stercza po leczeniu skojarzonym

– dr n. med. Marcin Miszczyk

12:36 – 12:48 Skojarzona teleradioterapia i brachyterapia to nadal istotny element leczenia nowotworów narządu rodnego

– dr n. med. Tomasz Filipowski

12:48 – 13:00 Czy jest miejsce dla hipofrakcjonowanej radioterapii w radykalnym leczeniu nowotworów narządu rodnego?

– dr hab. n. med. Małgorzata Klimek, prof. NIO 

13:00 – 13:12 Jakość życia  chorych poddawanych radioterapii z powodu raka trzonu macicy

– dr hab. n. med. Leszek Gottwald, prof. UM

13:12 – 13:24 Wartość wybranych parametrów uogólnionej  reakcji zapalnej jako potencjalnych czynników predykcyjnych i prognostycznych w miejscowo zaawansowanym raku szyjki macicy, poddanych radioterapii wg. protokołu Embrace II

– dr n. med. Krzysztof Bereza

13:24 – 13:36 Zmierzch strategii podawania cisplatyny w trakcie radioterapii nowotworów narządu rodnego?

– dr hab. n. med. Tomasz Banaś

13:36 – 14:00 Dyskusja

14:00 – 14:30 BIG DATA I INFORMATYKA W RADIOTERAPII 

Prowadzenie sesji: dr med. Bartłomiej Tomasik, dr med. Konrad Stawiski

14:00 – 14:12 Big data w radioterapii

– dr n. med. Bartłomiej Tomasik

14:12 – 14:24 Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka w planowaniu leczenia promieniami?

– dr n. med. Konrad Stawiski

14:24 – 14:30 Dyskusja

14:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).