X Zjazd Polskiego
Towarzystwa Radioterapii
Onkologicznej 2022

30 września – 1 października 2022

Hotel Vienna House Andel’s Łódź
Ogrodowa 17 | Łódź

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w jubileuszowym, X Kongresie Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

Komitet Naukowy Zjazdu przygotował program przedstawiający panoramę aktualnych zagadnień z zakresu strategii i technik radioterapii, leczenia skojarzonego, fizyki medycznej, diagnostyki obrazowej oraz leczenia wspomagającego.

W Kongresie weźmie udział 66 wykładowców – elita polskiej radioterapii oraz Gość Honorowy – Pani Profesor Barbara Jereczek-Fossa z Instytutu Onkologii w Mediolanie.

W osobnej sesji Młodych Radioterapeutów zaprezentują się nasi najmłodsi Koledzy.

Kongres odbędzie się w Łodzi, w dniach 30 września – 1 października 2022 r., w hotelu Andels, zlokalizowanym w kompleksie łódzkiej Manufaktury.

Sesjom naukowym będzie towarzyszyć bogata prezentacja najnowszej aparatury medycznej i oferta firm farmaceutycznych.

Serdecznie zapraszam Państwa do Łodzi! 

W imieniu Komitetu Naukowego,
prof. Jacek Fijuth 

68 SPECJALISTÓW

2 DNI EDUKACJI

79 WYKŁADÓW

Komitet naukowy

Jacek Fijuth

Prof. dr hab. n. med.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Krzysztof Składowski

Prof. dr hab. n. med.

 

Rafał Dziadziuszko

Prof. dr hab. n. med.